Nog
233
dagen

Landerd en Uden
samen op weg
naar één gemeente

OP WEG NAAR GEMEENTE MAASHORST

Nog 233 dagen


Reageren op het herindelingsontwerp

Zienswijzeprocedure: 31 oktober tot en met 27 december 2019


Op 24 oktober 2019 stelden de gemeenteraden van Landerd en van Uden het herindelingsontwerp voor de nieuwe gemeente Maashorst vast. Iedereen die wilde, mocht tijdens de zogenaamde zienswijzeperiode reageren op dit stuk. Deze liep van 31 oktober tot en met 27 december 2019.

Bekijk het herindelingsontwerp via de pagina Belangrijke documenten.

Wat gebeurt er met de ingediende zienswijzen?

In de "Reactienota zienswijzen" volgt een reactie vanuit de gemeenten op de binnengekomen zienswijzen.  U kunt deze reactienota vanaf 25 februari 2020 inzien via deze website.

De gemeenteraden besluiten of bepaalde zienswijzen aanleiding zijn om het herindelingsontwerp aan te passen. Het aangepaste herindelingsontwerp wordt dan een herindelingsadvies. Over dit herindelingsadvies besluiten de gemeenteraden van Landerd en Uden op 26 maart 2020.