Nog
64
dagen

Op weg naar gemeente Maashorst

Nog 64 dagen

Visiegroep Zorg levert bouwstenen op voor visie gemeente Maashorst i.o.

Op weg naar de herindeling van de gemeenten Landerd en Uden zijn vijf visiegroepen in het leven geroepen om te zorgen dat iedereen straks in een gemeente woont, werkt en leeft met een aangenaam klimaat. Iedere visiegroep heeft een eigen thema; zorg, wonen, economie, participatie of buitengebied. In al deze groepen zitten vertegenwoordigers van inwoners, ondernemers en afhankelijk van het thema adviesraden en/of maatschappelijke organisaties.

De visiegroep Zorg bestaat uit medewerkers en bestuurders van de gemeenten Uden en Landerd. Ze werkten nauw samen met de adviesraden Sociaal Domein van beide gemeenten. De opdracht die ze kregen was om delen uit de visie van de gemeente Maashorst i.o. te vertalen naar bouwstenen. De betreffende delen zijn ‘preventie’ en ‘ondersteuning’ ter voorkoming van zorg. Bouwstenen zijn geen beleidsvoorstellen maar leveren de nieuwe gemeenteraad handvaten om beleidskeuzes te kunnen maken voor de toekomst. De visiegroep geeft met deze bouwstenen een verslag van wat er is geleerd in de praktijk, wat werkt wel en wat werkt niet, en doen aanbevelingen. Het is aan de nieuwe gemeenteraad om de keuzes te maken voor de toekomst; keuzes die passen bij de ambities van het door hen vastgestelde coalitie-akkoord.

Aanpak 

In het sociaal domein gebeurt natuurlijk heel veel. Naast welzijn  gaat dat ook over jeugd- en jongerenwerk, armoede, ondersteuning, schuldhulpverleningen en ga zo maar door. Om te kunnen voldoen aan de opdracht zijn de beleidsmedewerkers van de beide gemeenten en adviesraden sociaal domein in gesprek gegaan met diverse partijen in de praktijk. Om daadwerkelijk op te halen wat er wel en niet werkt. 

Bouwstenen

Inmiddels zijn de bouwstenen klaar en voorgelegd aan de beide gemeenteraden. . De bouwstenen sluiten aan op de visie van de gemeente Maashorst i.o. Hierin gaat het vooral over het belang van ontmoeting een sterk verenigingsleven en het gebiedsgericht werken in aanvulling op groen en gastvrij, wonen voor iedereen, veilig wonen en goede voorzieningen.