Nog
97
dagen

Landerd en Uden
samen op weg
naar één gemeente

OP WEG NAAR GEMEENTE MAASHORST

Nog 97 dagen

Visiegroepen werken toekomstvisie Maashorst verder uit 

In de aanloop naar de herindeling hebben inwoners, ondernemers en organisaties op allerlei manieren actief meegedacht over de nieuwe gemeente, met als hoogtepunt het Festival gemeente Maashorst in juni 2019. Alle inbreng is gebruikt om de toekomstvisie voor de gemeente Maashorst te schrijven. Om de toekomstvisie verder uit te werken zijn vijf thema’s benoemd: economie, zorg, buitengebied, wonen en participatie. In zogeheten ‘visiegroepen’, met bestuurders en medewerkers van beide gemeenten, werken we deze thema’s verder uit. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers, adviesraden, organisaties en andere betrokkenen. Het moment waarop mensen mee kunnen praten verschilt per onderwerp.

Op deze manier worden alle thema’s verder uitgewerkt, zodat er goede bouwstenen liggen voor het toekomstige beleid in Maashorst. En dat is belangrijk. Het resultaat is namelijk dat Maashorst van jong tot oud een aantrekkelijke gemeente is om te wonen, te werken en te bezoeken.

De visiegroep economie

We laten u graag kennismaken met de visiegroep economie. In deze groep zitten vertegenwoordigers van de beide gemeenten, Udense Ondernemers Vereniging De Kring, Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden, Ondernemersvereniging Odiliapeel, Ondernemersvereniging Volkel, Zeelandse Ondernemersvereniging en MKB Schaijk- Reek.
De visiegroep is in gesprek met elkaar om tot goede bouwstenen te komen die kunnen dienen als basis voor de economische visie van de nieuwe gemeente. Lees het laatste nieuws over de visiegroep economie.

De visiegroep Zorg

De visiegroep Zorg bestaat uit medewerkers en bestuurders van de gemeenten Uden en Landerd. Ze werkten nauw samen met de adviesraden Sociaal Domein van beide gemeenten.  De opdracht die ze kregen was om delen uit de visie van de gemeente Maashorst i.o. te vertalen naar bouwstenen. De betreffende delen zijn ‘preventie’ en ‘ondersteuning’ ter voorkoming van zorg. Lees het laatste nieuws over de visiegroep zorg.

Meer weten?

Heb je een vraag over een van de visiegroepen, wil je meer informatie of iets delen? Maarten van Gemert is procesbegeleider en te bereiken via e-mail: maarten.van.gemert@uden.nl of telefonisch op nummer 06 1291 5879.