Nog
97
dagen

Landerd en Uden
samen op weg
naar één gemeente

OP WEG NAAR GEMEENTE MAASHORST

Nog 97 dagen


Wetsvoorstel Maashorst naar de Tweede Kamer

Na het positieve bericht van de ministerraad in september dit jaar, bekeek de Raad van State op hun beurt het wetsvoorstel voor de herindeling van Landerd en Uden tot de gemeente Maashorst. De Raad van State heeft het wetsvoorstel bekeken en een positief advies afgegeven. Dit betekent dat het wetsvoorstel doorgaat naar behandeling in de Tweede Kamer. “Daarmee liggen we op schema om op 1 januari 2022 onze nieuwe gemeente Maashorst te vormen, en daar zijn we erg content mee!” aldus burgemeester Bakermans (Landerd) en burgemeester Hellegers (Uden).

Een krachtige gemeente
De gemeente Maashorst vormt met de dorpen Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel en Zeeland één krachtige gemeente van bijna 60.000 inwoners. In de toelichting op het wetsvoorstel geeft minister Ollongren aan dat de gemeenten Landerd en Uden samen een sterkere positie kunnen innemen bij de aanpak van regionale opgaven. Op deze manier is Maashorst naar verwachting beter in staat om de belangen van haar inwoners en de dorpen ook op regionaal niveau te behartigen.

Planning
Naar verwachting behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel van Maashorst in het begin van 2021. Bij een positieve beoordeling gaat het stuk naar de Eerste Kamer. “Zodra ook zij hun goedkeuring hebben gegeven, is de gemeente Maashorst een feit en gaan we vanaf 1 januari 2022 dan echt van start,” licht burgemeester Bakermans van Landerd toe.

Klik hier om het wetsvoorstel te bekijken. Op de website van de Tweede Kamer vindt u alle stukken die bij het advies van de Raad van State horen.