Nog
97
dagen

Landerd en Uden
samen op weg
naar één gemeente

OP WEG NAAR GEMEENTE MAASHORST

Nog 97 dagen


Denk mee over de dienstverlening


Op 1 januari 2022 vormen de gemeenten Landerd en Uden samen de gemeente Maashorst. Samen zijn wij bezig met de voorbereidingen op deze herindeling. Waaronder de dienstverlening van de nieuwe gemeente. Om dit samen met onze inwoners vorm te geven, vragen wij je een vragenlijst in te vullen. Hierin kunt je aangeven wat jij belangrijk vindt in de dienstverlening van jouw gemeente.

Waarom een vragenlijst over dienstverlening?
We vinden het belangrijk dat de dienstverlening van de (nieuwe) gemeente goed aansluit op de wensen van onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen. Daarom nodigen we jou als inwoner uit om hierover uw mening te geven via het invullen van een vragenlijst. De resultaten hiervan nemen we mee in de vormgeving van de dienstverlening van de toekomstige gemeente Maashorst.

Klik en vul de vragenlijst in  > de vragenlijst is gesloten, invullen is niet meer mogelijk

Je kunt de vragenlijst invullen tot en met 23 augustus 2020. Het invullen van de enquête kost je ongeveer 10 minuten. Heb je geen computer of internet? Bel dan naar 085-4860110. Je kunt het onderzoek dan direct telefonisch doen. Het invullen van de enquête is volledig anoniem en is niet naar jou als persoon te herleiden. Wij vragen alleen persoonlijke informatie als je aangeeft verder mee te willen denken over het beleid.

Heb je een brief ontvangen?
Het kan zijn, dat je in augustus een brief over dit onderwerp ontvangt. Je bent dan een van 8000 geadresseerden die via een steekproef uit onze basisadministraties naar voren kwam. Heb je de vragenlijst via die uitnodiging al ingevuld, dan hoef je dat niet nogmaals te doen.

Bedankt voor het invullen!
Wij hopen dat je mee wilt werken, zodat we zoveel mogelijk resultaat op kunnen halen om de dienstverlening van de gemeente Maashorst zo goed mogelijk op de wensen van onze inwoners te kunnen aansluiten! Alvast veel dank voor het invullen van de vragenlijst!