Nog
97
dagen

Landerd en Uden
samen op weg
naar één gemeente

OP WEG NAAR GEMEENTE MAASHORST

Nog 97 dagen


Visiegroepen helpen koers bepalen

Op weg naar de herindeling van de gemeenten Landerd en Uden zijn vijf visiegroepen in het leven geroepen om te zorgen dat iedereen straks in een gemeente woont, werkt en leeft met een aangenaam klimaat. Iedere visiegroep heeft een eigen thema; zorg, wonen, economie, participatie of buitengebied. In al deze groepen zitten vertegenwoordigers van inwoners, ondernemers en afhankelijk van het thema adviesraden en/of maatschappelijke organisaties. De komende weken laten we u kennismaken met iedere visiegroep. Deze keer de visiegroep Wonen.

De opdracht die deze visiegroep heeft, luidt: voeg de actuele woonvisies van Uden en Landerd samen tot één woonvisie. Beide gemeenten hebben op dit moment ieder een eigen, actuele woonvisie. Deze is door een zorgvuldig participatieproces met bewoners en (professionele) betrokkenen tot stand gekomen. We gaan dan ook geen nieuw beleid ontwikkelen. De huidige woonvisies voegen we zoveel mogelijk samen tot één gezamenlijke en we maken meteen van de gelegenheid gebruik om de inhoud op details te actualiseren.

Hoe gaan we dat doen?

In de eerste helft van 2021 bepalen we de bouwstenen voor de nieuwe (geharmoniseerde) woonvisie voor de gemeente Maashorst. Daarbij hebben we in twee rondes inwoners en professionele belanghebbenden geraadpleegd over trends, ontwikkelingen en ambities via www.maashorstaanhetwoord.nl. Nog voor de zomervakantie willen we de bouwstenen aan hen terugkoppelen tijdens een afsluitende bijeenkomst (hopelijk live, maar als dat niet mogelijk is, treffen we elkaar via het platform digitaal). Daarna gaan we de gezamenlijke visie definitief maken en gaat deze het besluitvormingsproces in. De visie wordt uiteindelijk vastgesteld door de nieuwe gemeenteraad van de nieuwe gemeente Maashorst.