Nog
64
dagen

Op weg naar gemeente Maashorst

Nog 64 dagen


Visiegroep wonen brengt bestaande woonvisies samen

Op weg naar de herindeling van de gemeenten Landerd en Uden zijn vijf visiegroepen in het leven geroepen om te zorgen dat iedereen straks in een gemeente woont, werkt en leeft met een aangenaam klimaat. Iedere visiegroep heeft een eigen thema; zorg, wonen, economie, participatie of buitengebied. In al deze groepen zitten vertegenwoordigers van inwoners, ondernemers en afhankelijk van het thema adviesraden en/of maatschappelijke organisaties.

 De opdracht voor de visiegroep wonen luidde: lever bouwstenen aan om de actuele woonvisies van Uden en Landerd samen te voegen toto één woonvisie. Beide gemeenten hebben op dit moment ieder een eigen actuele woonvisie. De visiegroep heeft dan ook geen nieuw beleid gemaakt maar levert bouwstenen die de bestaande visies actualiseert en doorontwikkeld. De bouwstenen voor de nieuwe gemeenteraad gaan over:

- de overeenkomsten en de grootste verschillen tussen de bestaande visies;
- de verwachtingen van het aantal huishoudens, woningen en inwoners;
- trends, ontwikkelingen en opgaven binnen de woningbouw;
- ambities en leidende principes;
- toekomstvisie Maashorst, vastgesteld in 2019.
Lees het volledige document met de bouwstenen.