Nog
97
dagen

Landerd en Uden
samen op weg
naar één gemeente

OP WEG NAAR GEMEENTE MAASHORST

Nog 97 dagenPersbericht 27 augustus 2019

Colleges Uden en Landerd stellen toekomstvisie gemeente Maashorst vast

De Colleges van burgemeester en wethouders hebben de toekomstvisie van de nieuwe gemeente Maashorst vastgesteld. Deze visie geeft weer hoe de nieuwe gemeente er straks uit ziet. Wat maakt de gemeente bijzonder? Wat vinden inwoners belangrijk? Het staat in de toekomstvisie voor de gemeente Maashorst.

Samen met betrokken inwoners

  • De toekomst van de gemeente Maashorst kent vier belangrijke thema’s:
  • Zes dorpen: één gemeente
  • Een aantrekkelijk plek om te wonen, te werken en te bezoeken,
  • Het buitengebied: een fijne plek voor iedereen
  • Samen denken, samen doen

De afgelopen periode hebben we de inwoners en organisaties van beide gemeenten intensief betrokken bij het proces naar de nieuwe gemeente. De toekomstvisie is tot stand gekomen met input die de afgelopen maanden is opgehaald, onder andere tijdens de zogenaamde uitdagingen en het Festival gemeente Maashorst. Henk Hellegers, burgemeester Uden: “Ook is een gemêleerde groep van ongeveer 20 inwoners uit de zes kernen betrokken geweest bij de totstandkoming van toekomstvisie. Zij hebben met name meegedacht over de onderwerpen burgerparticipatie en het vervolgproces. Na vaststelling van de toekomstvisie door de gemeenteraden worden zij ook betrokken bij de verdere uitwerking van de toekomstvisie.”

Marnix Bakermans, burgemeester Landerd: “We zijn blij met en trots op de grote bereidheid van onze samenleving om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de nieuwe gemeente. We kunnen met recht spreken over een cocreatief en innovatief proces.”

Consultatieronde
Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen van 2 tot en met 8 september reageren op de toekomstvisie. Dit kan via een online enquête op de website www.opwegnaargemeentemaashorst.nl. Ook kunnen inwoners die week een medewerker van de gemeente op straat tegen komen die de mening over de toekomstvisie ophaalt.

Op 24 oktober aanstaande besluiten de gemeenteraden van Landerd en Uden over het herindelingsontwerp, inclusief toekomstvisie en de resultaten van de consultatieronde.

Gemeente Maashorst
Gemeente Landerd en gemeente Uden zijn vanaf 1 januari 2022 de gemeente Maashorst. Een gemeente met zo’n 57.000 inwoners die bestaat uit de kernen Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel en Zeeland.