Nog
97
dagen

Landerd en Uden
samen op weg
naar één gemeente

OP WEG NAAR GEMEENTE MAASHORST

Nog 97 dagen


Maashorst: toekomstbestendige huisvesting en een positief financieel resultaat

Op 1 januari 2022 zijn Landerd en Uden samen de gemeente Maashorst. Hiermee ontstaat er ook één nieuwe organisatie. Na uitgebreid en zorgvuldig onderzoek stellen de colleges de gemeenteraden voor om alle medewerkers te huisvesten in het huidige gemeentehuis en de huidige gemeentewerf van Uden. Hiervoor is verbouwen nodig. Burgemeester Henk Hellegers van Uden: “We zagen het als onze opdracht om de verbouwing van het gemeentehuis en de werf niet ten koste te laten gaan van de lasten van onze inwoners, en dat is gelukt.”

Duurzaam en toekomstbestendig
De huisvesting van Maashorst is gericht op ontmoeting. Zowel gastvrije ontvangst van onze inwoners en andere bezoekers als de ambtenaren onderling. Het sluit daarmee aan bij het door de colleges vastgestelde dienstverleningsconcept. Maashorst is een open en transparante gemeente, uitnodigend en gericht op ontmoeting en samenwerking. Naast deze uitgangspunten, voldoen de verbouwplannen aan de wettelijke duurzaamheidsdoelstellingen. Denk hierbij aan het voldoen aan energielabel A en hergebruik van materialen. 

Ook financieel sluitend
Door het afstoten van de gebouwen in Landerd is het mogelijk gebleken de 12 miljoen euro benodigd voor de totale verbouwing te dekken. Op dit moment bedragen de kosten, rente en aflossingen van het gemeentehuis van Uden ongeveer € 1,8 miljoen per jaar. Na de verbouwing wordt dat voor Maashorst ongeveer € 2 miljoen per jaar. De stijging vangen we op met herindelingsvoordelen, zoals slimmere en voordeligere bedrijfsvoering en het wegvallen van de kosten van de te verkopen gebouwen in Landerd. Daarnaast zal de opbrengst van de gebouwen van ongeveer 4 miljoen als winst aan de reserves worden toegevoegd.

Herindelingsbegroting
Het proces van herindelen vraagt een grote inspanning en brengt kosten met zich mee. Burgemeesters Marnix Bakermans en Henk Hellegers: “De gemeente Maashorst heeft grote ambities en dan is het goed om een financieel gezonde start te maken. Het is goed te constateren dat de herindeling daar nu een bijdrage aan levert.” Het positieve saldo tussen kosten en de rijksbijdrage van 6,3 miljoen euro is begroot op ongeveer 2 ton. Samen met het voordeel op de verkoop van de gebouwen leidt dit tot een herindelingsvoordeel van 4,1 miljoen euro. In de aankomende raadsvergaderingen besluiten de beide gemeenteraden ook over de voorgestelde herindelingsbegroting.

Besluitvorming en meer informatie
De colleges van Landerd en Uden hebben ingestemd met de huisvestingsplannen, de herindelingsbegroting, de begroting Informatisering & Automatisering (I&A) en het dienstverleningsconcept. Op 18 februari spreken de beide gemeenteraden in een Gezamenlijke Voorbereidende Commissievergadering over deze stukken. Op 4 maart volgt in een gezamenlijke gemeenteraadsvergadering besluitvorming. Op www.opwegnaargemeentemaashorst.nl vindt u op korte termijn de diverse stukken en volgen ook de agenda’s van de gemeenteraadsvergaderingen.