Nog
97
dagen

Landerd en Uden
samen op weg
naar één gemeente

OP WEG NAAR GEMEENTE MAASHORST

Nog 97 dagen


KinderTrendrede 2021 gemeente Maashorst i.o. gepresenteerd

De kindergemeenteraad Maashorst i.o. heeft op woensdag 7 juli de KinderTrendrede gepresenteerd aan burgemeester Bakermans, burgemeester Hellegers en de plaatsvervangend voorzitters van de raden van Landerd en Uden. Dit deden ze in de raadzaal in Uden.

In de KinderTrendrede staat hoe de kinderen de toekomst zien van hun gemeente Maashorst en geven ze belangrijke adviezen voor het bestuur. Zo adviseren ze onder andere dat kinderen meer betrokken moeten worden bij het nemen van besluiten die belangrijk zijn voor de toekomst, er meer rookvrije zone’s moeten komen in de gemeente en er meer plekken moeten komen waar je kan sporten en bewegen.

De beide burgemeesters waren erg blij met de adviezen van de kinderen en complimenteerden ze met hun mooie Trendrede en de goede adviezen. Ze beloofden dat ze de KinderTrendrede naar alle politieke partijen in Landerd en Uden zullen sturen, zodat ze dit kunnen meenemen in hun programma’s.
De hele KinderTrendrede leest u hier!