Nog
97
dagen

Landerd en Uden
samen op weg
naar één gemeente

OP WEG NAAR GEMEENTE MAASHORST

Nog 97 dagen


Kindergemeenteraad voor gemeente Maashorst in oprichting


Vanaf het nieuwe basisschooljaar 2020-2021 starten de gemeente Landerd en Uden, die vanaf 1 januari 2022 samen de gemeente Maashorst vormen, met het samenstellen van een kindergemeenteraad. Een kinderraad van 26 kinderen uit groep 7 van dertien basisscholen uit Landerd en Uden. Om de leden van de raad te kiezen, houden alle deelnemende scholen échte verkiezingen. Op deze manier raken de kinderen op een leuke wijze betrokken bij politiek en maatschappelijk burgerschap. En, niet onbelangrijk: plannen die de meerderheid van de stemmen krijgen, worden daadwerkelijk uitgevoerd!

Hoe komt beleid tot stand? Waarover gaat de gemeente? Dankzij het inzetten van een kindergemeenteraad krijgen basisschoolleerlingen van groep 7 hier antwoorden op. Daarnaast nemen ze zowel figuurlijk als letterlijk plaats op de stoelen van de gemeenteraadsleden en mogen ze concrete plannen bedenken die de gemeente uit kan voeren. Tijdens officiële vergaderingen nemen de kinderen zelf een politiek besluit over de plannen. Het plan dat de meerderheid van alle stemmen krijgt, voert de gemeente daadwerkelijk uit.

Hoe kunnen kinderen deelnemen?
De deelnemende scholen bepalen zelf welke twee kinderen deel mogen nemen aan de ‘gemeentelijke verkiezingsronde’. Ze nemen een pitch op waarin ze hun plan aan de groepen 7 van alle deelnemende scholen presenteren. Vervolgens mogen de kinderen van groep 7 punten toekennen en zijn de koppels met de meeste punten leden van de nieuwe kinderraad. Deze kinderraad gaat sparren over de mogelijke voorstellen met hun klas(sen), net zoals een echte fractie.  

Agenda van de kindergemeenteraad
Zodra de nieuwe kinderraad, aan het begin van het nieuwe schooljaar, is samengesteld, komen zij minimaal drie keer bij elkaar tijdens een officiële vergadering. De eerste vergadering van de kinderraad is speciaal. Hierbij installeert de gemeente de kinderraad voor officieel één schooljaar, waarbij de leden een eed of belofte afleggen. Natuurlijk zijn de vergaderingen van de kinderraad openbaar, dus klasgenootjes, ouders; iedereen is welkom!