Nog
97
dagen

Landerd en Uden
samen op weg
naar één gemeente

OP WEG NAAR GEMEENTE MAASHORST

Nog 97 dagen


Groot draagvlak voor de nieuwe gemeente Maashorst

De gemeenteraden van Landerd en Uden hebben het Herindelingsadvies gemeente Maashorst vastgesteld. In dit stuk staat hoe de beide gemeenten vanaf 1 januari 2022 samen één nieuwe gemeente willen gaan vormen: de gemeente Maashorst. Nu dit besluit genomen is, gaat het stuk door naar de provincie Noord-Brabant en naar het ministerie. 

Een intensief en zorgvuldig proces
Het Herindelingsadvies gemeente Maashorst is tot stand gekomen na een intensief en zorgvuldig proces. Een proces dat zich kenmerkt door een hoge mate van participatiemogelijkheden. Burgemeester Bakermans (Landerd): “We hebben op verschillende, innovatieve wijzen en op verschillende momenten onze inwoners, organisaties en bedrijven betrokken bij het voorstel om de gemeente Landerd en de gemeente Uden op te laten gaan in één nieuwe gemeente Maashorst. We zijn blij met de betrokkenheid en óók met de kritische reacties. Er ligt nu een gedegen herindelingsadvies waar we mee verder kunnen.”

De provincie en het ministerie
Nu de gemeenteraden positief hebben besloten over het Herindelingsadvies gemeente Maashorst, geven vervolgens ook de provincie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hun reactie. Is deze beoordeling positief, dan wordt een voorstel voor een herindelingswet opgesteld.

Samen op weg naar de nieuwe gemeente
Hoe gaat het proces nu verder? Burgemeester Hellegers (Uden) licht toe: “We gaan door met de wijze waarop we dit proces tot nu toe doorlopen: samen met onze inwoners, organisaties en bedrijven. Zo is een belangrijk onderdeel van het herindelingsadvies de toekomstvisie. Dit belangrijke document schetst onze gezamenlijke visie op de toekomst van de nieuw te vormen gemeente Maashorst. Inmiddels zijn wij samen aan de slag om de toekomstvisie verder vorm en inhoud te geven op belangrijke thema’s als zorg, wonen, economie, buitengebied en participatie.”

Bouwen aan de nieuwe organisatie
De komende tijd werken de beide gemeenten verder aan de invulling van de nieuwe gemeente. Daarbij werken ze onder andere aan een organisatiefilosofie, een inrichtingsplan en het afstemmen van allerlei regelingen en beleid. Beide burgemeesters hierover: “Ook daarbij werken we op onderdelen weer graag samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties. Zo bouwen we samen aan de nieuwe gemeente Maashorst!”