Nog
97
dagen

Landerd en Uden
samen op weg
naar één gemeente

OP WEG NAAR GEMEENTE MAASHORST

Nog 97 dagen


Gemeenteraden besluiten 28 februari over herindeling gemeente Maashorst

Geplaatst op woensdag 20 februari 2019

Op 28 februari 2019 nemen de gemeenteraden van de gemeenten Uden en Landerd het besluit over het plan van aanpak voor de vorming van de gemeente Maashorst. Stellen de gemeenteraden het Plan van aanpak vast, dan gaan de twee gemeenten over tot uitvoering om zo toe te werken naar het herindelingsontwerp. Op 1 januari 2022 vormen de gemeente Uden en de gemeente Landerd dan samen één nieuwe gemeente: Gemeente Maashorst.

De colleges van Landerd en van Uden hebben het plan van aanpak voor de vorming van een nieuwe Maashorstgemeente vastgesteld. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het herindelingsproces. Een grote stap naar de daadwerkelijke realisering van een gemeente waar inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties ruimte en kans krijgen om hun omgeving nog fijner te maken. In het plan van aanpak stellen de Colleges voor om de werknaam Gemeente Maashorst te gebruiken. Op 28 februari ligt dit plan van aanpak voor aan de beide gemeenteraden.


Samen met inwoners aan de slag

In het plan van aanpak staat onder andere hoe de inwoners uit de zes kernen worden betrokken bij het herindelingsontwerp. In dit herindelingsontwerp komt te staan hoe de gemeente er straks uit gaat zien. Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties kunnen hier de komende periode over meedenken. We gaan in gesprek over wat voor gemeente we willen zijn, hoe we met elkaar samenwerken, hoe we invulling geven aan burgerparticipatie en hoe we ons onderscheiden van andere gemeenten.


Besluitvormingsproces

Op 8 november 2018 hebben beide gemeenten de intentie uitgesproken om op 1 januari 2022 één nieuwe Maashorstgemeente te vormen. Hierna hebben beide gemeenten gesproken over het plan van aanpak dat de colleges van burgemeester & wethouders op 23 januari 2019 hebben vastgesteld. Dit plan is op 7 februari jl. besproken tijdens een gezamenlijke beeldvormende vergadering van beide raden. Op 28 februari ligt dit plan van aanpak ter besluitvorming voor aan de gemeenteraden. Zodra het plan is vastgesteld, start het definitieve herindelingsproces.


< terug naar nieuws