Nog
97
dagen

Landerd en Uden
samen op weg
naar één gemeente

OP WEG NAAR GEMEENTE MAASHORST

Nog 97 dagen


Directieteam gemeente Maashorst i.o. compleet

Na een zorgvuldige werving- & selectieprocedure heeft gemeente Maashorst i.o. drie domeindirecteuren benoemd waardoor de directie compleet is.
Patricia Nieuwenhuis wordt domeindirecteur Dienstverlening, René Bladder wordt domeindirecteur Ruimte en Marc van Esch gaat aan de slag als domeindirecteur Sociaal. Per 1 oktober 2021 starten de directeuren in hun nieuwe functie.

Er is een sterk directieteam samengesteld dat integraal verantwoordelijk is voor de gehele organisatie. De directieleden vullen elkaar goed aan en leggen daarmee een stevige basis voor de nieuwe gemeente Maashorst. Dagmar van Deurzen, kwartiermaker Maashorst en beoogd gemeentesecretaris, kijkt uit naar de samenwerking.

Proces

Eind juni startte de werving door Geerts & Partners. De belangstelling was groot, er kwamen circa 80 reacties. Na diverse gesprekken met selectie- en adviescommissies heeft de stuurgroep, op advies van de kwartiermaker, het benoemingsbesluit genomen.

De directieleden starten per 1 oktober 2021 als mede-kwartiermaker in aanloop naar de herindeling van gemeente Landerd en gemeente Uden en per januari 2022 als domeindirecteur van de nieuwe gemeente Maashorst.

De nieuwe domeindirecteuren

  • Patricia Nieuwenhuis (47) is nu Manager Dienstverlening en Bedrijf bij de gemeente Renkum. Daarvoor werkte zijn lange tijd bij de Provincie Noord-Brabant, onder andere als directeur van het cluster Bedrijfsvoering. Patricia ziet een mooie uitdaging in het samenbrengen van twee organisaties tot een krachtige gemeente Maashorst. Verbinden en vernieuwen loopt als een rode draad door haar loopbaan heen, want daar krijgt zij energie van.
  • René Bladder (49) is nu Concerndirecteur met als aandachtsgebieden Ruimte, VTH, Economie, Projecten en Financiën bij de gemeente Weert. René neemt de organisatie Maashorst graag mee in strategische opgaven en samenwerkingsvraagstukken. Hij heeft daarbij aandacht voor zowel structuur- als cultuuraspecten. Daarbij vindt hij het spreken van dezelfde taal, vertrouwen geven, kaders scheppen en loslaten belangrijk.
  • Marc van Esch (53) is nu Manager Samenleving (dienstverlening, informatie en sociaal domein) binnen de gemeente Laarbeek. In zijn vorige functie mocht hij als sectordirecteur ook al meebouwen aan de heringedeelde gemeente Montferland. Het samenvoegen van verschillende organisaties en culturen geeft hem veel energie. Het gaat hem om het realiseren van synergie, met respect voor waar eenieder vandaan komt. Maar wel vanuit een duidelijke, gezamenlijk uit te dragen visie op waar Maashorst naartoe gaat.

De nieuwe directie is het gezicht van de ambtelijke organisatie naar binnen en naar buiten en hoopt op een open en constructieve samenwerking met alle partijen.