Nog
97
dagen

Landerd en Uden
samen op weg
naar één gemeente

OP WEG NAAR GEMEENTE MAASHORST

Nog 97 dagen
Een gezelschap van raadsleden, wethouders en burgemeesters maakte maandagavond 8 april bustours door de zes kernen van de gemeenten Landerd en Uden. Tijdens de ritten en stopmomenten in Zeeland, Schaik, Odiliapeel, Uden, Volkel en Reek gingen zij in gesprek met inwoners.  

Vertegenwoordigers van bewonersgroepen kregen bij aankomst in hun woonkern het woord en deelden de wensen en uitdagingen die zij zien voor de bestuurders. Om de samenwerking richting de nieuw te vormen gemeente Maashorst te markeren, schilderden de bestuurders en raadsleden gezamenlijk het voorlopige beeldmerk – een geel-groen kruis - op de stoep van de gemeentehuizen in zowel Zeeland als Uden.

"Dat we op deze manier een symbolisch startsein geven, is een duidelijk signaal aan onze inwoners: over het samengaan van Landerd en Uden moet niet alleen in de bestuurskamers worden gepraat, maar ook op straat en in alle woonkernen", aldus burgemeesters Bakermans (Landerd) en Hellegers (Uden). "We willen graag dat de mensen meedenken en meepraten over de vraag hoe we de nieuwe gemeente gaan vormgeven."


< terug naar nieuws