Nog
97
dagen

Landerd en Uden
samen op weg
naar één gemeente

OP WEG NAAR GEMEENTE MAASHORST

Nog 97 dagen


Aan de slag met economische kansen Maashorst

Om de toekomstvisie voor de nieuwe gemeente Maashorst verder uit te werken zijn ‘visiegroepen’ aan het werk. De visiegroep economie bestaat uit ondernemersverenigingen uit Landerd en Uden, wethouders Hans Vereijken en Gijs van Heeswijk en beleidsmedewerkers van beide gemeenten. De wethouders zijn enthousiast over de samenwerking: “Als wethouders zijn wij zeer ingenomen dat alle ondernemersverenigingen al in een vroegtijdig stadium hun concrete wensen hebben neergelegd en hun visie op Maashorst hebben gegeven. Ze willen de kar echt trekken met ons!”.

Vanuit beide gemeenten spreken we met ondernemers onder andere over bedrijventerreinen, voorzieningen in de kernen en toerisme. Daarnaast kijken we gezamenlijk welk economisch profiel het beste bij de nieuwe gemeente past en waar de kansen liggen. Het doel is om samen met de ondernemers bouwstenen te verzamelen die belangrijk zijn voor het economisch beleid in de nieuwe gemeente.

Economisch profiel

Vanaf januari gaan experts van bureau Berenschot helpen bij het maken van een analyse. Wat is het economische profiel en waar liggen kansen, gebaseerd op feiten, wetenschap, trends en ontwikkelingen, regio en lokale kennis. De ondernemers formuleerden mee de opdracht, maakten mee de keuze voor dit bureau en we begeleiden samen met hen het onderzoek. Een mooi voorbeeld van samenwerking en coproductie in deze visiegroep, daar zijn we trots op! De uitkomsten van de analyse combineren we met de lokale kennis van ondernemers en de bestaande beleidsvisies. Samen leggen we zo een goede basis voor het economische beleid in Maashorst.