Nog
97
dagen

Landerd en Uden
samen op weg
naar één gemeente

OP WEG NAAR GEMEENTE MAASHORST

Nog 97 dagen


Maashorstgemeente weer een stapje dichterbij

Geplaatst op vrijdag 9 november 2018

Op donderdag 8 november vergaderde zowel de gemeenteraad van Landerd als de gemeenteraad van Uden over een mogelijke herindeling van beide gemeenten. Zij hebben beide besloten in principe over te gaan tot herindeling van Uden en Landerd. Het is de bedoeling is dat de Maashorstgemeente op 1 januari 2022 een feit is.


Wat is de volgende stap?

Direct na het besluit heeft een bureau de opdracht gekregen om het Plan van aanpak te maken. Onderdeel hierin is de manier waarop de inwoners worden betrokken. Beide gemeentebesturen vinden dat een heel belangrijk onderwerp. Dit plan van aanpak wordt in februari 2019 aan de gemeenteraden ter goedkeuring voorgelegd. Daarna kan het plan verder uitgewerkt worden.


< terug naar nieuws