Nog
97
dagen

Landerd en Uden
samen op weg
naar één gemeente

OP WEG NAAR GEMEENTE MAASHORST

Nog 97 dagen


Visiegroep Economie levert bouwstenen voor economische visie gemeente Maashorst i.o.

Op weg naar de herindeling van de gemeenten Landerd en Uden zijn vijf visiegroepen in het leven geroepen om te zorgen dat iedereen straks in een gemeente woont, werkt en leeft met een aangenaam klimaat. Iedere visiegroep heeft een eigen thema; zorg, wonen, economie, participatie of buitengebied. In al deze groepen zitten vertegenwoordigers van inwoners, ondernemers en afhankelijk van het thema adviesraden en/of maatschappelijke organisaties.

Visiegroep Economie
We laten u graag kennismaken met de visiegroep economie. In deze groep zitten vertegenwoordigers van de beide gemeenten, Udense Ondernemers Vereniging De Kring, Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden, Ondernemersvereniging Odiliapeel, Ondernemersvereniging Volkel, Zeelandse Ondernemersvereniging en MKB Schaijk- Reek.
De visiegroep is in gesprek met elkaar om tot goede bouwstenen te komen die kunnen dienen als basis voor de economische visie van de nieuwe gemeente.

Aanpak
Het vertrekpunt voor de visie is een economische analyse op lokaal en regionaal niveau. Bureau Berenschot is gevraagd om deze analyse uit te voeren. Zij zijn aan de slag gegaan met de vraag om een kwantitatieve en kwalitatieve analyse te maken, vanuit een blik op Maashorst van buiten, een SWOT analyse met kansrijke economische speerpunten op te stellen en een eindrapportage te maken. Overigens worden de bedrijventerreinen en de toeristische en recreatieve sector separaat bekeken.  

SWOT analyse
De gemaakte SWOT analyse geeft reden tot een positieve stemming. Gebleken is dat er voldoende kansen liggen waar de nieuwe gemeente mee vooruit kan. De vrijetijdseconomie, woon-en werkomgeving springen hierbij in het oog. Het natuurgebied Maashorst speekt hier een grote rol in maar ook het sterk gebleken MKB is een uitstekende factor.
De punten waar aandacht aan besteed moet worden zijn onder andere de regionale zichtbaarheid en bereikbaarheid. Er gebeurt veel in de regio, de nieuwe gemeente Maashorst moet dit op de agenda houden en op blijven anticiperen.

Bouwstenen
Met de geschetste aanpak geven we het nieuwe bestuur goede bouwstenen voor het economische beleid van de gemeente. De visiegroep heeft alle vertrouwen in een gedegen doorontwikkeling van het huidige economische klimaat. Niet voor niets werkt de visiegroep onder de slogan: goed wonen, goed leven en goed werken