Nog
863
dagen

Landerd en Uden
samen op weg
naar één gemeente

OP WEG NAAR GEMEENTE MAASHORST

Nog 863 dagen

Van 2-8 september 2019:

Consultatieronde 
toekomstvisie 
gemeente Maashorst

Samen op weg naar één gemeente Maashorst

Landerd en Uden zijn samen op weg naar één nieuwe, krachtige en groene gemeente Maashorst. Deze zal op 1 januari 2022 van start gaan. Jij mag als toekomstige inwoner meedenken en meepraten over die nieuwe gemeente. Hoe zou volgens jou de gemeente Maashorst eruit moeten komen zien?

Op deze vraag is al massaal gereageerd. In de eerste plaats met fantastische inzendingen op de uitdagingen. En ook tijdens het goed bezochte Festival gemeente Maashorst op 24 juni 2019 zijn wij verrast met allerlei ideeën, wensen en uitdagingen. Hieronder vind je een beeldverslag van het festival.

De komende tijd gaan we aan de slag met het verder uitwerken van de toekomstvisie en het herindelingsontwerp. Op de pagina ‘En nu verder’ lees je van alles over het verdere traject, tot de vorming van de nieuwe gemeente. En vooral hoe en wanneer wij jou vragen om verder mee te denken. Dus doe, denk en praat mee, zodat we straks samen klaar zijn voor één prachtige nieuwe gemeente Maashorst.

Agenda

 • 02
  sep
  Consultatieronde toekomstvisie gemeente Maashorst

  Alle input van inwoners, ondernemers en initiatiefgroepen is zover mogelijk verwerkt in een toekomstvisie van de nieuwe gemeente. Tijdens de consultatieronde mag u de toekomstvisie bekijken en erop reageren.

 • 24
  okt
  Vaststellen herindelingsontwerp

  De resultaten van de uitdagingen zijn belangrijk voor het opstellen van de toekomstvisie van de nieuwe gemeente. Die toekomstvisie is onderdeel van het officiële herindelingsontwerp, waar de beide gemeenteraden op 28 oktober 2019 over besluiten.

 • 28
  okt
  Start zienswijzeprocedure

  Na vaststelling van het herindelingsontwerp (met daarin de toekomstvisie), komt het stuk ter inzage te liggen. Dit betekent dat iedereen die wil, zijn/haar reactie mag geven. Dat kan tot december 2019.

 • 01
  mrt
  Vaststellen herindelingsadvies

  Na het bekijken en mogelijk doorvoeren van de reacties die tijdens de zienswijzeprocedure zijn binnengekomen, volgt een herindelingsadvies. Dat stuk ligt in maart 2020 voor aan beide gemeenteraden ter besluitvorming.