Nog
469
dagen

Landerd en Uden
samen op weg
naar één gemeente

OP WEG NAAR GEMEENTE MAASHORST

Nog 469 dagen


Belangrijke documenten


Op deze pagina vindt u alle belangrijke documenten die tijdens het herindelingsproces gemaakt zijn.

6 februari 2020 - Colleges stellen herindelingsadvies vast

De colleges van gemeente Landerd en gemeente Uden stellen tijdens de collegevergadering het herindelingsadvies en de Reactienota Zienswijzen vast.


24 oktober 2019 - Gemeenteraden stellen herindelingsontwerp vast

De gemeenteraden van Landerd en van Uden hebben in hun eigen raadsvergadering het herindelingsontwerp vastgesteld.

Naast de volledige publicatie van het herindelingsontwerp, is er vanaf nu ook een versie in 't kort beschikbaar:


17 september 2019 - Colleges stellen herindelingsontwerp vast

De colleges van gemeente Landerd en gemeente Uden stellen tijdens de collegevergadering het herindelingsontwerp vast.


17 september 2019 - Publicatie resultaten consultatieronde toekomstvisie

23 augustus 2019 - Publicatie toekomstvisie 

24 juni 2019 - Festival gemeente Maashorst

3 juli 2019 - Herindelingsscan

De provincie: ‘Nieuwe gemeente Maashorst is financieel gezond’  

28 februari 2019 - Gemeenteraden stellen Plan van aanpak vast

8 november 2018 - Gemeenteraden nemen principebesluit herindeling