Nog
97
dagen

Landerd en Uden
samen op weg
naar één gemeente

OP WEG NAAR GEMEENTE MAASHORST

Nog 97 dagenPortret Dagmar van Deurzen - kwartiermaker | beoogd gemeentesecretaris

Eind 2020 werd Dagmar van Deurzen benoemd tot kwartiermaker voor de nieuwe gemeente. Op de datum van herindeling - 1 januari 2022 - wordt ze dan gemeentesecretaris-algemeen directeur van de nieuwe gemeente Maashorst.

Dagmar heeft als kwartiermaker de opdracht om de ambtelijke organisatie goed neer te zetten. Die opdracht is complex en uitdagend: de deuren moeten vanaf 1 januari open kunnen voor de inwoners, alle medewerkers moeten op een goede plek zitten en het is vooral van belang dat de gemeente Uden en Landerd goed samenwerken als één organisatie om een goede dienstverlening te kunnen bieden aan haar inwoners, organisaties en ondernemers. “Eigenlijk kun je zeggen dat de inwoners geen last mogen hebben van het feit dat wij een stevige reorganisatie doormaken. Dit jaar benutten we om de organisatie in te richten, denk hierbij aan personeel, dienstverlening, ICT, huisvesting en meer. We leggen een sterke basis voor de toekomst”, vertelt Dagmar.

Hoe ziet jouw ideale Maashorst er uit?

“We staan als gemeente Maashorst midden in de maatschappij. We bepalen de koers, zijn er als het nodig is en laten los waar het kan. Ik geloof in de kracht en het talent van onze inwoners, ondernemers, organisaties en collega’s.” We willen die ook graag benutten. We willen echt samenwerken voor en met onze partners. Ik zie echt een gemeente voor me waarbij mensen het gevoel hebben dat ze er terecht kunnen, dat ze snel geholpen worden en dat ze hun vragen via verschillende wegen kunnen stellen. Of misschien is een persoonlijk gesprek nodig, dan doen we dat ook. Eigenlijk kun je het samenvatten met de woorden: gemeente Maashorst wil een betrouwbare partner zijn voor ondernemers en inwoners. Andersom zijn zij trots om te wonen en ondernemen in die gemeente. Uiteraard blijven hierover ongetwijfeld kritische geluiden bestaan, maar als gemeente dienen we het algemeen belang en niet dat van een individu. Maar ook in die gevallen willen we worden gezien en ervaren als een goede gesprekspartner die mensen op een betrouwbare manier helpt.”

Over iets meer dan 200 dagen is het zo ver. Wat moet er nog gebeuren?

“We zijn druk bezig en we zijn er natuurlijk nog niet. We leggen een stevige basis om door te bouwen vanaf 2022. Met werk- en visiegroepen zijn we aan de slag, samen ook met inwoners, terwijl de ‘winkel ook gewoon open blijft’. Vijf visiegroepen werken aan inhoudelijke bouwstenen voor de gemeente Maashorst ieder met een eigen thema: zorg, wonen, economie, buitengebied en participatie. Deze laatste ontwikkelt een aanpak op welke wijze wij samenwerken met onze inwoners en partners. Hoe kunnen we dat in de nieuwe gemeente nog beter doen? We moeten als overheid niet alleen maar faciliteren, er moet ruimte zijn voor initiatieven uit de samenleving. We stappen uit de klassieke verhouding tussen overheid en inwoners. Dat wordt onze kracht.

UdenaardeToekomst, een platform voor inwonerinitiatieven is daar al een mooi voorbeeld van. Ook in de gemeente Landerd gebeuren er al mooie dingen op dit vlak. Kijk bijvoorbeeld naar de Stichting Dorpsontwikkeling Reek. Een actieve stichting zich ten doel stelt de dorpsontwikkeling in Reek te initiëren, te stimuleren, te faciliteren en de actiepunten die hieruit voortkomen onderling goed te coördineren.

Hernieuwde werkwijze

Gemeente Maashorst is visiegedreven en werkt vanuit vijf belangrijke waarden: samen (voor en met partners), open, eigenaarschap (verantwoordelijkheid tonen en nemen), omgevingsbewust (weten wat er speelt), ondernemend en lef (denken in kansen en mogelijkheden). Zowel het bestuur als  de ambtelijke organisatie willen dit tot uiting laten komen in alles wat ze doen. Wat betekent dit precies voor de organisatie?

Dagmar: “We zijn een traject gestart ‘Samen Maashorst’ en het heeft nadrukkelijk als bedoeling om samen te bekijken hoe doen we het eigenlijk gaan doen. Welk gedrag past misschien niet meer? Wat willen we niet meer zien in onze organisatie en wat juist wel?
We gaan echt inhoud geven aan die kernwaarden. De kernwaarde omgevingsbewust is een belangrijke. Als je alleen maar uitgaat van hoe je als gemeente de dingen wil doen en je vergeet te luisteren naar wat er buiten nodig is, sla je de plank mis. Ik heb liever dat onze mensen ook naar buiten gaan en af en toe een extra uur besteden aan het goede gesprek. Zo krijgen inwoners en ondernemers meer begrip, vertel wat je doet en waarom je het doet. Dat vraagt ook wel een omslag in denken. Daar zijn we dus actief mee bezig vanuit de kernwaarden. Hoe komen we midden in de samenleving te staan, doen we wat nodig is en hanteren we een menselijke maat. Dat vind ik eigenlijk heel belangrijk.”

“De kernwaarde ‘samen’ is ook echt samen. We werken in onze organisatie samen, ongeacht het team waarin je werkt. Bij het ontdekken van de beste oplossing, zoeken we de dialoog met externe partners en inwoners. Samen betekent ook dat als er een probleem ligt, ga dan eerst praten met de mensen die problemen ervaren. En ga vervolgens ook gezamenlijk nadenken over een mogelijke oplossing. Natuurlijk moeten we aan de voorkant de zaken goed regelen. Het betekent niet dat we over elk dingetje steeds het gesprek aan willen gaan. Maar het betekent wel dat we vragen om goed na te denken, ga met elkaar in gesprek en zorg samen voor een oplossing. Onze medewerkers gaan we trainen om nog beter te leren werken op deze manier.

Het management van Maashorst vragen we om het goede voorbeeld te geven. Samen zetten we de schouders onder de nieuwe gemeente en vinden het belangrijk om een goede werkgever te zijn waar collega’s met plezier werken en trots kunnen zijn op wat we als gemeente Maashorst doen. Volle kracht vooruit om te zorgen dat we mooie plannen en ideeën kunnen omzetten in resultaten!

“Het is een mindset, overigens, vind ik het wel van belang om te benadrukken dat we natuurlijk niet vanaf nul beginnen. Als ik rondkijk in de twee organisaties en ik spreek met mensen, merk ik dat veel collega’s echt positief betrokken zijn bij de dorpen en echt gemotiveerd zijn om het juiste te doen voor onze dorpen. Het is belangrijk dit vast te houden en te kijken waar het nog beter kan.”

Zie je bedreigingen in dit traject? En kansen?

“Ik denk dat elke fusie betekent dat je het bed opschudt en dat je heel kritisch kijkt hoe je de dingen doet. We hebben steeds de vraag gesteld: wat past nu als beste bij die nieuwe gemeente? En waar zijn onze inwoners het meest bij gebaat? Dat is een proces van vallen en opstaan. We moeten ook realistisch zijn; een fusie maakt twee partijen tot één en dat kost veel energie. Niet iedereen en ook niet alle medewerkers worden daar nu blij van. Voor hen is het best een spannend proces: op welke functie kom je terecht? Wie wordt zo meteen je leidinggevende? We merken dat de veranderingen voor collega’s wel wat tijd kosten. Dus ik hoop dat we dit jaar zo goed als mogelijk voorbereidingen kunnen treffen zodat iedereen zich straks ook echt welkom én thuis voelt in de nieuwe organisatie. Pas dan kunnen we eigenlijk snel de blik naar buiten richten, in plaats van alleen maar op het samengaan met de collega’s.

Een valkuil is echt als het proces van fuseren niet soepel genoeg loopt en er te veel mensen niet blij zijn met de nieuwe organisatie. Dan krijg je een negatieve energie die ook doorwerkt in de dienstverlening dus dat vind ik echt een risico. Dus hoe beter het lukt om iedereen op een plek te plaatsen waarvan hij of zij gelukkig wordt, hoe makkelijker het wordt.

Herindelingsverkiezingen

Op 24 november zijn de herindelingsverkiezingen en gaan de inwoners van de zes kernen naar de stembus. Een nieuwe gemeenteraad brengt een nieuw college met zich mee. Ligt daar nog een uitdaging?
Dagmar: “Het is inderdaad zo, bestuurlijk verandert er veel. We krijgen een geheel nieuw politiek landschap en dat is altijd even wennen. We zorgen natuurlijk voor een goede overdracht richting het nieuwe bestuur. Ik volg de ontwikkelingen en zie dat er al voorbereidingen worden getroffen voor die verkiezingen. Ik hoop dat daar de goede dingen gebeuren. Als kwartiermaker heb je daar geen invloed op.”

En zie je ook kansen?

“Zeker! In een vernieuwingsbeweging ontwikkel je altijd kansen. Je moet zorgen dat je elkaar goed vasthoudt. Ik denk het belangrijkste is dat we als gemeente de dingen die we moeten doen, blijven doen en ook goed doen. Ik weet zeker dat dat gewoon doorgaat, fusie of geen fusie. De kwaliteit van onze dienstverlening staat altijd voorop.”

“Maashorst wordt een ambitieuze en fijne gemeente waar je wilt werken. Je krijgt er de ruimte en het vertrouwen om de dingen te doen. Je mag werken in een veilige omgeving. Volgens mij voorwaarden die bijdragen aan het werkplezier maar zeker ook aan de wijze waarop je elke dag naar je werk gaat. Daarmee creëer je een positieve energie die je ook weer in je werk terugziet. Dat vind ik belangrijk en ga ik straks als gemeentesecretaris-directeur zeker mee aan de slag. Investeren op samenwerking tussen bijvoorbeeld het college, de directie en de medewerkers. Ook een goede presentatie en goede relatie met de gemeenteraad draagt daaraan bij. Ik zie er wel naar uit om, als straks de basis is gelegd, door te bouwen aan wat er nodig is.”

Wat is jouw wens voor Maashorst, waar hoop je op?

“Dat we in Maashorst allemaal, zowel inwoners, ondernemers en collega’s, trots zijn op onze mooie gemeente. En ook op hoe we het samen doen, in de breedste zin van het woord. Dat we positief kritisch naar elkaar blijven en dat we daarvan leren, dat we een open gesprek kunnen hebben en dat we uiteindelijk altijd op elkaar kunnen rekenen. Elke kern heeft iets unieks, of je nou in Reek, Schaijk, Zeeland, Uden, Odiliapeel of Volkel woont. Samen maken we Maashorst tot een succes als ieder zijn of haar steentje bijdraagt aan en meewerkt zodat het hier fijn wonen, werken en recreëren is.
Als directeur van gemeente Maashorst hoop ik dat iedereen die het gemeentehuis binnenloopt of op een andere manier in contact is met de gemeente, direct het gevoel heeft dat hij of zij welkom is. Ik denk dat dat onze grootste kracht is, het besef dat we veel meer zijn alleen een optelsom van de zes kernen.”

Wat moet iedereen weten over Maashorst?

“We zijn een ontzettend mooie gemeente met veel diversiteit, we hebben een prachtig mooi natuurgebied; het grootst aaneengesloten bos. We hebben hele gezellige dorpen, je kunt in Uden goed winkelen en we hebben een rijk pallet aan toeristische en recreatieve mogelijkheden. Maar misschien wel het meest belangrijk: de mensen maken hier het verschil, het saamhorigheidsgevoel, iedereen staat dichtbij elkaar. Misschien is dat ook wel Brabants. Kortom: het is hier een fijne plek om te wonen, recreëren en werken.”